Choď na obsah Choď na menu
 


Plán aktivít na rok 2022

Zameranie a plán činnosti OO a MO JDS Bratislava – Petržalka na rok 2022

 Aktivity plánované na rok 2022:
Január neboli plánované žiadne podujatia
Február pre pandemické  opatrenia v súvislosti s  COVID-19
Marec

- účasť na Minimaratóne ČSOB

- dobrovoľnícka činnosť pri organizovaní Maratónov ČSOB

Apríl

- Veľkonočný pobyt v Nízkych Tatrách

- Veľkonočný pobyt v Trenčianskych Tepliciach

- Hodnotiaca členská schôdza

Máj - Športové hry petržalských seniorov
Jún

- Stretnutie s jubilantmi – členmi MO JDS

- Rekreačný pobyt v Chorvátsku na ostrove Brač

Júl - Stretnutie pri opekačke pri malom Draždiaku
August - Zorganizovať kvízové popoludnie s cieľom zábavy a edukácie
September - Oddychovo-relaxačný pobyt vo Vadaši – Štúrovo
Október

- Účasť na podujatiach Seniorfestu

- Účasť na celoslovenskej prehliadke tvorivosti „Zlaté ruky“

November

- Slávnostná členská schôdza „Seniori – seniorom“

- Stretnutie s Jubilantmi – členmi MO JDS

December - „Petržalské Vianoce“ - priateľské stretnutie pri  vianočnom  stromčeku