Choď na obsah Choď na menu
 


Zábava

Dátum
Názov predstavenia
Miesto
Začiatok
Cena
Info

ROZHODNUTIE

 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5  ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") nariaďuje nasledovné opatrenie:

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia  športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. 

Termín: od 10.03.2020 do odvolania

Pozor na prehnanú dezinfekciu!

94884270_1639314066207273_8798079431697498112_o.jpg

96573116_1647175258754487_7919348995749576704_o.jpg

na-ceste-do-prace.jpg

ranny-make-up.jpg

a-je-po-problemoch-s-dochodcami.jpg

akcionarka-marlborra.jpg

***

Žena, ktorá hovorí, že sa nehnevá, je ako zubár, ktorý hovorí, že to nebude bolieť.

***

Ženy sú ako parkovacie miesta. Najlepšie sú obsadené a tie, čo ostali, sú buď pre postihnutých alebo za poplatok.

***