Choď na obsah Choď na menu
 


 
Milí seniori,
dostali sme ponuku na plavbu loďou po Dunaji s programom a ľahkým občerstvením na deň 6. 7. 2022 od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Vzhľadom na zabezpečenie občerstvenia a asi aj veľkosť lode, je potrebné nahlásiť počet záujemcov.
Záujem je potrebné nahlásiť do 25. 06. 2022 počas stránkových hodín p. Pokornej a DC p.Irene Gečevskej, mobil 0905918249 alebo mail
gecevska@gmail.com
 

5shps2022.jpg

Zábery zo športovych hier petržalských seniorov 2022

 

shps-17.jpg

Víťazi disciplín Športových hier petržalských seniorov 2022

 

Jednota dôchodcov na Slovensku
Okresná a Miestna organizácia Bratislava-Petržalka

Výbor OO a MO JDS Bratislava – Petržalka mala hodnotiacu členskú schôdzu,         dňa 28. 4. 2022 v Dome kultúry Zrkadlový háj

 

Aktualizované 29.4. 2022

Členovia Miestnej organizácie JDS si môžu vybavovať svoje záležitostí v nasledovných termínoch :
 
 
 
 
 
 
 
PRÍJEMNÉ
 
LETO
 
 
streda
7.9.2022
od
14:00 h.
do
16:00 h.
streda
14.9.2022
od
14:00 h.
do
16:00 h.

romanova-44.jpg

Stránkové hodiny sa konajú v klube MO JDS na Romanovej 44 (bývalá práčovňa), každú stredu od 14.00 do 16.00 hod.

Počas stránkových hodín je možné sa prihlásiť za člena JDS - vypísaním prihlášky a zaplatením členského príspevku, zaplatiť členský príspevok na príslušný rok (resp. aj predchádzajúci).
Členovia výboru Vám tiež poskytnú informácie o činnosti MO JDS Petržalka.
Podľa dohodnutého rozvrhu tu dôchodcovia majú možnosť kontaktovať členov predsedníctva miestnej organizácie. V tomto čase bude vždy prítomný(á) člen(ka) vedenia miestnej organizácie a bude poskytovať informácie a usmernenie vo všetkých záležitostiach činnosti JDS v Petržalke. Tu bude možné rezervovať a zakúpiť si lístky na kultúrne podujatia, rezervovať a zakúpiť si krátkodobé i víkendové pobyty v akciách organizovaných alebo sprostredkovaných JDS v Petržalke. Treba si priniesť platný členský preukaz JDS.
Zmeny budú vždy uvedené na našej webovej stránke ktorú aktualizuje člen JDS Petržalka p. Ladislav Podolinský, e-mail: ladislav.podolinsky@gmail.com, mobil: 0948 243 998 alebo na vývesnej tabuli v Dennom centre seniorov Osuského 3, ktorú zabezpečuje členka JDS Petržalka p. Eva Weisová, mobil: 0904 826 983.