Choď na obsah Choď na menu
 


 
 

Kto už nebude musieť nosiť rúško?

Hoci naďalej aj platí, že až do odvolania je potrebné nosiť rúška, alebo mať inak prekryté horné dýchacie cesty v priestoroch interiérov budov a v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy, od 4. júla 2020 platia nové výnimky. 

Rúška nebudú musieť nosiť po novom už ani osoby: 

 • s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou 
 • ľudia s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by ich nosenie mohlo viesť k zhoršeniu stavu.

Celkový prehľad, pre koho platia výnimky je takýto - sú tam zaradené aj deti do troch rokov. Nosenie rúšok v interiéri a verejnej doprave platí pre všetkých s výnimkou:  

 • detí do 3 rokov veku,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra,
 • osôb s chronickými  ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a osôb s kožnými  ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie rúška mohlo viesť k zhoršeniu stavu,
 • vodičov verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
 • pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov základnej a strednej školy v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,
 • poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok,
 • deti v interiéri materskej školy a jaslí,
 • osoby pri výkone športu,
 • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
 • osoby nevesty a ženícha pri svadbe,
 • detí pristupujúcich k prvému svätému prijímaniu,
 • účinkujúcich pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,
 • osoby vo wellness a umelých kúpalísk,
 • účastníkov zotavovacích podujatí pre deti a mládež,  vrátane personálu, pri  všetkých aktivitách  v rámci  lokality, vyhradenej na konanie  daného  zotavovacieho podujatia, ako aj  pri  pobyte vo voľnej prírode,
 • zamestnancov, vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre, alebo pre zamestnanca, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.

Zmeny platia od soboty 4. júla od 6.00 h. Ostatné pravidlá nosenia rúšok sa nemenia.  Úrad verejného zdravotníctva SR pripomenul, že ochorenie COVID-19 patrí medzi kvapôčkovú infekciu a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní.

"Prekrytie horných dýchacích ciest je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky. Cieľom je zabrániť prenosu kvapôčok od nosičov tohto ochorenia a následne tak ďalšiemu šíreniu ochorenia v populácii," dodal Úrad verejného zdravotníctva SR.

 

Izolácia v domácom prostredí

Všetkým osobám, ktoré od 6. júla od 07:00 vstúpia na územie Slovenska, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili iné krajiny než Austráliu, Belgicko, Cyprus, Česko, Čínu, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Holandsko, Írsko, Island, Japonsko, Kóreu, Lichtenštajnsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko či Taliansko, sa nariaďuje izolácia v domácom prostredí až do obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie covid-19.

 

Neprestávajte sa chrániť!

Obchody a služby sa síce otvárajú, no riziko nákazy COVID-19 je stále možné.

 • Ak ste na verejnosti, držte si od ostatných odstup aspoň 2 metre.
 • Umývajte si ruky hneď po príchode domov.

Buďte obozretní, dbajte na hygienické opatrenia.  Vírus môže šíriť aj človek, ktorý nemá žiadne príznaky.

 
 
 

Stránkové hodiny sa konajú na

Klub JDS - Romanova ul. 44 (výmeníčka tepla)

img_0842.jpg

jds-centrala.jpg

 
Členovia Miestnej organizácie JDS si môžu vybavovať svoje záležitostí v nasledovných termínoch :
 streda
2.9.2020
od
14:00 h.
do
16:00 h.
 streda
9.9.2020
od
14:00 h.
do
16:00 h.
 streda
16.9.2020
od
14:00 h.
do
16:00 h.
 streda
23.9.2020
od
14:00 h.
do
16:00 h.
Stránkové hodiny sa konajú, na Romanovej ul., každú stredu od 14.00 do 16.00 hod. Počas stránkových hodín je možné prihlásiť sa (vypísať prihlášku) za člena MO JDS Petržalka u členky výboru MO JDS Petržalka p. Evy Tatierskej, mobil: 0904 537 592.
Pri prihlásení sa hradí čiastka 4,- € za kalendárny rok a následne vždy do 31.3. na ďalší rok 4,- €. To znamená, že ak sa prihlásim napr. v decembri hradím 4,- € , ktoré platia len do 31.12. toho roku a v novom roku musím uhradiť do 31.3. ďalšie 4,- €.
Podľa dohodnutého rozvrhu tu dôchodcovia majú možnosť kontaktovať členov predsedníctva miestnej organizácie. V tomto čase bude vždy prítomný(á) člen(ka) vedenia miestnej organizácie a bude poskytovať informácie a usmernenie vo všetkých záležitostiach činnosti JDS v Petržalke. Tu bude možné rezervovať a zakúpiť si lístky na kultúrne podujatia, rezervovať a zakúpiť si krátkodobé i víkendové pobyty v akciách organizovaných alebo sprostredkovaných JDS v Petržalke. Treba si priniesť platný členský preukaz JDS.
Zmeny budú vždy uvedené na našej webovej stránke ktorú aktualizuje člen JDS Petržalka p. Ladislav Podolinský, e-mail: ladislav.podolinsky@gmail.com, mobil: 0948 243 998 alebo na vývesnej tabuli v Dennom centre seniorov Osuského 3, ktorú zabezpečuje členka JDS Petržalka p. Eva Weissová, mobil: 0904 826 983.