Choď na obsah Choď na menu
 


 

pf2022b.jpg

 

Aktualizované 21.1. 2022

Členovia Miestnej organizácie JDS si môžu vybavovať svoje záležitostí v nasledovných termínoch :
streda
 
od
14:00 h.
do
16:00 h.
streda
 
od
14:00 h.
do
16:00 h.
streda
 
od
14:00 h.
do
16:00 h.

romanova-44.jpg

Stránkové hodiny sa konajú v klube MO JDS na Romanovej 44 (bývalá práčovňa), každú stredu od 14.00 do 16.00 hod.

Počas stránkových hodín je možné sa prihlásiť za člena JDS - vypísaním prihlášky a zaplatením členského príspevku, zaplatiť členský príspevok na príslušný rok (resp. aj predchádzajúci).
Členovia výboru Vám tiež poskytnú informácie o činnosti MO JDS Petržalka.
Podľa dohodnutého rozvrhu tu dôchodcovia majú možnosť kontaktovať členov predsedníctva miestnej organizácie. V tomto čase bude vždy prítomný(á) člen(ka) vedenia miestnej organizácie a bude poskytovať informácie a usmernenie vo všetkých záležitostiach činnosti JDS v Petržalke. Tu bude možné rezervovať a zakúpiť si lístky na kultúrne podujatia, rezervovať a zakúpiť si krátkodobé i víkendové pobyty v akciách organizovaných alebo sprostredkovaných JDS v Petržalke. Treba si priniesť platný členský preukaz JDS.
Zmeny budú vždy uvedené na našej webovej stránke ktorú aktualizuje člen JDS Petržalka p. Ladislav Podolinský, e-mail: ladislav.podolinsky@gmail.com, mobil: 0948 243 998 alebo na vývesnej tabuli v Dennom centre seniorov Osuského 3, ktorú zabezpečuje členka JDS Petržalka p. Eva Weisová, mobil: 0904 826 983.