Choď na obsah Choď na menu
 


Informácie

 

Oznam pre členov Denného centra Haanová

Pozývame členov DC Haanová dňa 1. júla 2020 o 14:00 h. na stretnutie pred klubom, za účelom dohodnutia činnosti a aktivít nášho DC počas letných dní.

P.S. Na tento čas máme dohodnutý odvoz zberového papiera (uvítame pomoc).

 

plus_plagat_zmena.png

Bližšie informácie k účasti_TU

 

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci predsedu NR SR Borisa Kollára a Jednoty dôchodcov na Slovensku

memorandum_page_1_image_0001-1024x683.jpg

21. mája 2020 v dopoludňajších hodinách bolo v reprezentačných priestoroch Bratislavského hradu podpísané Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci predsedu NR SR Borisa Kollára a Jednotou dôchodcov na Slovensku. Predmetom Memoranda je dohoda o základných podmienkach vzájomnej spolupráce pri vytvorení pravidelnej, funkčnej komunikačnej platformy, ktorá bude slúžiť na operatívnu výmenu informácií, týkajúcich sa oprávnených potrieb dôchodcov s cieľom navrhovania takých opatrení, ktoré prispejú k zlepšeniu ich životných podmienok ako v čase šírenia pandémie a platnosti mimoriadnych opatrení, prijatých vládou Slovenskej republiky, tak aj v dlhodobom horizonte počas celého volebného obdobia. 

memorandum_page_4_image_0001-1024x683.jpg

Obidve strany sa dohodli, že budú podporovať medzigeneračnú solidaritu, ako aj súčasné a budúce benefity dôchodcov – bezplatné cestovanie seniorov vlakmi a autobusmi, zrušenie doplatkov za lieky, 13. dôchodok, dotovanie relaxačno-liečebných pobytov seniorov, vydávanie časopisu Tretí vek, kultúrno-spoločenskú činnosť a športovo-turistické podujatia dôchodcov.

V úvodnom prejave predseda NR SR pripomenul, ako sú dôležité v každodennom živote občanov Slovenska ústretové vzájomné vzťahy medzi generáciami: „Tí, čo sa o nás s láskou starali v detstve, naši rodičia, teraz potrebujú zase našu starostlivosť. Máme prečo a máme aj ako dávať im ten dôležitý pocit istoty, ktorý v detstve dávali oni nám. A to nielen teraz, v zložitom a ťažkom období pandémie, ale aj po ňom, keď sa bude náš život vracať do normálu. Nebude to ani potom ľahké a jednoduché. Škody, ktoré nevyhnutné karanténne opatrenia navodili, budú mať dlhodobé následky. Budeme ich musieť odstraňovať spoločným úsilím a vzájomnou podporou. Z mojej strany sa budem o to v plnej miere usilovať.“

Predseda JDS poďakoval strane Sme rodina, vedenej B. Kollárom, za dlhodobú podporu sociálnych opatrení, prijímaných na pôde NR SR za ostatné roky, vďaka ktorým sa postavenie seniorov na Slovensku za minulé roky citeľne zlepšilo vo viacerých smeroch. Ale poďakoval aj samosprávnym orgánom a zdravotníckym a sociálnym pracovníkom za príkladnú starostlivosť o seniorov v súčasnom období karantény. Rovnako ocenil aj nasadenie pracovníkov masmédií za potrebný prúd informácií i rozsiahlych osvetovo-vzdelávacích aktivít v tomto neľahkom období. Vďaka spoločnému úsiliu, ku ktorému príkladnou disciplínou prispela aj široká seniorská obec, sa podarilo a denne darí zvládať hrozbu coronavírusu na takej vysokej úrovni. Je však potrebné aj naďalej trpezlivo a disciplinovane reagovať na všetky nariadenia, ktoré vydávajú vládne orgány. 

Potom možno očakávať, že sa náš život vráti k svojmu bežnému režimu a bude sa dať postupne oživovať aj našu činnosť v rámci JDS.

Predseda parlamentu a splnomocnenec pre napĺňanie Memoranda, ktorým je za NR SR poslanec Martin Borguľa (Sme rodina), budú podľa podpísaného dokumentu aktívne komunikovať s Jednotou dôchodcov na Slovensku a budú presadzovať opatrenia, ktoré prispejú k riešeniu ich problémov. Za JDS boli Predsedníctvom JDS delegovaní ako splnomocnenci jej podpredsedovia: Valéria Pokorná a Alojz Luknár.

Text Memoranda:

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci

 
 

STRETNUTIE PREDSEDU VLÁDY S JEDNOTOU DÔCHODCOV SLOVENSKA 24.1.2020

Dnes predseda vlády SR pozval predstaviteľov Jednoty dôchodcov Slovenska na slávnostný obed. Pozrite si brífing po stretnutí so zástupcami JDS.

video z tlačovej besedy po stretnutí s JDS

 
Informácie o aktivitách členov JDS v denných centrách:
DC Gercenova
DC Haanova
DC Medveďovej
DC Osuského
DC Strečnianska
DC Vyšehradská
 

Parkovacie desatoro

Každý Petržalčan bude môcť BEZPLATNE parkovať v celej Petržalke 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

1. Pilotný parkovaci systém v Petržalke bude spustený od 1. novembra 2019.

2. V prvej fáze bude platiť v miestnej časti Dvory a postupne bude zavedený na území celej Petržalky.

3. Hlavným cieľom je regulácia parkovania v Petržalke a zvýhodnenie Petržalčanov pred ľuďmi, ktorí trvalý pobyt v Petržalke nemajú.

4. Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke (nerezidenti), budú môcť parkovať na vyznačených miestach v nočných hodinách za poplatok 1 EUR/hod.

5. V čase 8:00-18:00 budú môcť nerezidenti parkovať zadarmo v prípade, ak sa zaregistrujú do príslušnej aplikácie.

6. Petržalčania sa budú môcť zaregistrovať do parkovacieho systému elektronicky alebo osobne vyplnením krátkeho formuláru.

7. Nerezidenti budú môcť požiadať o prihlásenie sa na trvalý pobyt v Petržalke na miestnom úrade, aj na ďalších na to určených miestach.

8. Ľuďom, ktorým ich nájomník nebude chcieť dovoliť prihlásiť sa na trvalý pobyt, umožní MČ Bratislava-Petržalka tzv. administratívny trvalý pobyt v jednom zo svojich bytov.

9. V prvej etape budú vyznačené dočasné parkovacie miesta na parkoviskách, v ďalších etapách sa pridajú aj kolmé parkovacie miesta a tiež parkovacie miesta pri cestách.

10. Prevádzku parkovacieho systému bude zabezpečovať MČ Bratislava-Petržalka.

 

Občianske združenie Mosty Pomoci

Sme občianske združenie zamerané na opatrovanie ľudí.

Cieľom združenia je ochrana, pomoc a všestranná podpora zdravotne postihnutých, na pomoc odkázaných ľudí, ich rodín, zvyklostí, ich kultúry, ľudských práv, psychohygieny, rozvoja duchovných hodnôt, stretávania sa za účelom výmeny skúsenosti s alternatívnymi metódami, podpora aktivít občanov, občianskych iniciatív a mimovládnych organizácii pôsobiacich v týchto oblastiach, rozvoj spolupráce a porozumenia medzi uvedenými subjektmi, vzdelávanie a zabezpečovanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb a výchova k zodpovednosti za kvalitu života cestou integrácie a vytvárania hodnôt kultúry postihnutých prostredníctvom vzdelávacích, výchovno-osvetových, poradenských, publikačných, kultúrno-spoločenských, športovo-rekreačných a rehabilitačných aktivít v uvedených oblastiach, presadzovať zrovnoprávnenie zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených spoluobčanov, ich rodinných príslušníkov a osôb zabezpečujúcich ošetrovateľskú a opatrovateľskú činnosť. Sociálne, zdravotne a právne poradenská pomoc - v rámci možnosti združenia.
V rámci napĺňania svojich cieľov združenie vyvíja činnosť a spolupracuje so štátnymi samosprávami a zastupiteľskými orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami v SR a v zahraničí.

Sme občianske združenie, ktoré sa zaoberá pomocou opatrovateľom a opatrovaným osobám. Realizácia akreditovaného kurzu opatrovania je súčasťou našej činnosti. Bezplatne školíme rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o osoby odkázané na opatrovanie - tam nastavujeme opatrovateľský plán pre konkrétnu osobu, zoznamujeme s problematikou jednotlivých diagnóz a podľa našich možnosti zapožičiavame pomôcky (bez vydania certifikátu o absolvovaní - nespĺňajú podmienky akreditácie). Výhodou pre záujemcov o absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania v dĺžke 238 hodín, je že nemusia čakať, či sa kurz otvorí - sme flexibilnejší ako vzdelávacie agentúry. Naše OZ školí aj jedného záujemcu, nečaká na minimálny počet. Je možné nás po ukončení kurzu kedykoľvek navštíviť a konzultovať problematiku opatrovania jednotlivých klientov. Lektormi sú ľudia z praxe  - je možné pozrieť si ich zastúpenie na www.mostypomoci.sk

Veľký dôraz kladieme na komunikáciu a komunikáciu s dementným klientom - zoznamujeme poslucháčov s validáciou. Kurzy 1.pomoci absolvujú naši poslucháči v Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR a získavajú potvrdenie o jeho absolvovaní - sú súčasťou kurzu opatrovania. Kurz 1. pomoci je možné absolvovať aj  samostatne - pre naše OZ je cena za osobu 20,00 € .

 

Súčasťou prednášok sú videa a praktické nácviky s pomôckami, ktoré máme k dispozícii podľa jednotlivých oblastí - napríklad sa učia merať glykémiu.

 

Pozrite sa na našu činnosť na www.mostypomoci.sk , prípadne na FB a možno sa k nám pridáte.

To, čo robíme, robíme dobrovoľne, bez nároku na odmenu.

Financie, ktoré získame, sú použité na zaplatenie priestorov nášho OZ,

zakúpenie vzdelávacích pomôcok a podporu opatrovateľov a opatrovaných.

 

Jaroslav Servátka  / štatutárny zástupca, lektor a predseda OZ Mosty pomoci

 

Občianske združenie

Seniori v pohybe

pravidelne organizuje turistické výlety, nordic walking, tréning pamäti či kurzy žonglovania a koordinačných cvičení pre lepšiu mentálnu kondíciu. „Snažíme sa reagovať aj na nové trendy. Pri príležitosti zavedenia zdieľaných bicyklov v našom meste sme napríklad realizovali pre seniorov inštruktáž, ako ich používať. Od marca pripravujeme výlety mimo Bratislavy.Všetky informácie o našich aktivitách nájdu záujemcovia okrem našej facebookovej stránke aj na novej webovej stránke – www.seniorivpohybe.sk .

 
 
Využite bezplatné tel. číslo 0800 60 60 70
na pomoc pri nejasnostiach týkajúcich sa základnej zdravotnej pomoci, vedľajších účinkoch liekov a pod. Služba Dr. Max Lekár24 funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Služba nenehrádza linky 112 a 155 v prípade život ohrozujúcich stavov!
 
 
Prepravná služba už funguje
Slúži nielen petržalčanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ale aj tým, ktorí majú len dočasné obmedzenie v pohybe. Služba je k dispozícii počas pracovných dní od 08:30 h. do 15:00 h. na tel. čísle 0903 290 378. Objednáva sa minimálne deň vopred...
 
 
Neviete si poradiť s batožinou pri ceste do kúpeľov?
 
Využite možnosť zaslania batožiny kurierskou službou. Stačí zavolať minimálne deň vopred na tel. číslo 0903 233 233, za jednorázový poplatok vám odvezú batožinu priamo na miesto určenia. Poplatok sa odvíja od váhy, do 10 kg je 8,40 €, do 15 kg je 9 €, do 20 kg je 9,60 €.
 
S E N I O R I , C H C E T E   B Y Ť   E Š T E   U Ž I T O Č N Í ?
Firma SLOVCLEAN ponúka ľuďom, ktorí vedia ako má vyzerať poriadok  a chcú pracovať, možnosť byť aktívnym na pracovnom trhu a zamestnať sa ako upratovač/upratovačka, obsluha umývacích strojov alebo hotelové chyžné. Je možnosť zabezpečiť aj ubytovanie.
Záujemcovia volajte na bezplatné tel. číslo 0800 555 777.
 
Držitelia Jánskeho plakety pozor !!!
Žiadame našich členov – držiteľov niektorej z foriem Jánskeho plakety za darovanie krvi, aby túto skutočnosť oznámili telefonicky alebo písomne.
Pravidelné darcovstvo krvi  bude zohľadnené pri poskytovaní niektorých foriem finančných príspevkov zo zdrojov MO JDS Petržalka v zmysle prijatých kritérií.
Tel.: 0908 169 923
e-mail: olga.pokorna@gmail.com
 
Bezplatná poradňa zdravia
Petržalská poradňa zdravia je bezplatná, sídli na Osuského ul 1/a vedľa Klubu dôchodcov.Vyšetrenie a poradenstvo sa vykonáva v pondelok, stredu a v piatok od 7,30 do 11,30 h.
Termín si možno dohodnúť osobne alebo na tel.č. 62 24 00 80, prípadne e-mail:
  poradnazdraviapetrzalka@chello.sk
Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno, deň pred vyšetrením na večeru nekonzumovať mastné a vyprážané jedlá (údeniny, slanina,klobása, palacinky ...), sladké jedlá (čokolády, napolitánky, zákusky ...)a žiadny alkohol.
V deň vyšetrenia je vhodné piť nesladený čaj alebo čistú vodu, nie kávu a minerálku. Dve hodiny pred vyšetrením nefajčiť. Na návštevu si vyhraďte približne jednu hodinu.
 
Petržalská poradňa pre osamelé matky a osamelých ľudí
Je bezplatná, slúži zároveň aj ako fórum osamelých matiek a osamelých ľudí a sídli na Osuského ul. 1/a
vedľa Klubu dôchodcov. Poradenstvo sa vykonáva v utorok od 13:00 do 17:00 h.
Termín si možno dohodnúťosobne alebo na tel.č. 0903 970 560, prípadne e-mailom:
foma@zoznam.sk
Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach www.alonemothers.org alebo na www.petrzalka.sk
 
Domov pre seniorov
Na Slnečných jazerách v Senci otvorili nový najmodernejší domov pre seniorov  Dom dobra
Bližšie informácie na tel.č.02/45 92 29 22, mobil 0948 299 121 alebo www.domusbene.sk