Choď na obsah Choď na menu
 


Informácie

 

Petržalka zriadila prvú klubovňu pre seniorov na Osuského ulici 8

Oficiálne otvorenie je naplánované na pondelok 4. októbra. K dispozícii bude v pracovných dňoch od 10:00 do 16:00.

V Petržalke dlhodobo funguje šesť denných centier združujúcich petržalských seniorov. Tie majú vo väčšine prípadov prevádzku v bytových domoch, kde nie je dostatok priestoru ani súkromia na aktivity alebo podujatia väčšieho charakteru. Podľa starostu Petržalky Jána Hrčku absentoval jeden spoločný priestor, kde by sa mohli stretávať všetci seniori, nie len tí z denných centier, a kde by si mohli užívať spoločné chvíle spevom, tancom či športom.

„Seniori tvoria cca 13 % z obyvateľstva našej Petržalky. Nielen mojou prioritou bolo vytvoriť im pôdu na spoločné stretnutia, podujatia, kreatívne a športové vyžitie,“ vysvetľuje dôvod vzniku klubovne.

Klubovňa na Osuského ulici 8 bude k dispozícii od pondelka do piatka v čase od 10:00 do 16:00.

Tančiareň, herňa aj kuchynka

Klubovňa vznikla rekonštrukciou priestorov bývalej neziskovej organizácie na Osuského ulici, kde sa budúci rok plánuje aj spustenie Petržalskej letnej univerzity pre seniorov pod hlavičkou Univerzity tretieho veku Ekonomickej Univerzity v Bratislave.

V rámci interiéru vznikla v klubovni takzvaná tančiareň určená na spoločenské tance a kolektívne športy, akými sú napríklad areobik či zumba. Seniori majú k dispozícii aj herňu s biliardom, ping-pongom aj stolným futbalom.

Občerstviť sa môžu v novo vybudovanej kuchynke, zrelaxovať či porozprávať sa vo vstupnej oddychovej miestnosti.

V peknom počasí budú môcť seniori tráviť čas na čerstvom vzduchu vo vonkajšom areáli objektu, kde takisto nájdu uplatnenie pre rôzne druhy činností.

„Možnosť robiť aktivity vonku je pre seniorov veľkou výhodou. Navyše, v prípade zhoršenia počasia sa môžu presunúť do susedného domu kultúry,“ vyzdvihuje benefit exteriérového areálu starosta.

Každý deň iná aktivita

Každý deň v týždni bude prednostne, nie však výhradne, sústredený na konkrétnu záujmovú činnosť, v ktorej sa budú môcť seniori realizovať.

Pondelky budú zamerané na šport a súťaženie, v stolnom tenise, šípkach, biliarde, stolnom futbale či petangu. Utorky budú hravé a posilňujúce mentálnu kondíciu v rámci spoločenských hier, tréningu pamäti, medzigeneračných stretnutí starých rodičov a vnúčat, besied a vzájomných dialógov. 

Stredy budú vyčlenené na tanec Zumby Gold, rehabilitačné cviky na celé telo, Jogu, Nordic walking, turistiku a iné pohybovo-relaxačné aktivity. Štvrtky budú môcť seniori ukázať svoje kreatívne zručnosti v tvorivých dielňach, prostredníctvom výstav a prezentovania tradícií. Piatky sa budú niesť v znamení dobrej nálady spevu, tanca, do ktorého občas zahrajú folklórne súbory Melódia i Petržalčanka.

Manažérkou Klubovne pre seniorov je Janka Chládecká, ktorá je zároveň manažérkou Univerzity tretieho veku.

Priamo v Klubovni sa budú seniori stretávať s tromi pracovníčkami, ktoré sa im budú v čase otváracích hodín naplno venovať.

 
Informácie o aktivitách členov JDS v denných centrách:
DC Gercenova
DC Haanova
DC Medveďovej
DC Osuského
DC Strečnianska
DC Vyšehradská
 

Parkovacie desatoro

Každý Petržalčan bude môcť BEZPLATNE parkovať v celej Petržalke 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

1. Pilotný parkovaci systém v Petržalke bude spustený od 1. novembra 2019.

2. V prvej fáze bude platiť v miestnej časti Dvory a postupne bude zavedený na území celej Petržalky.

3. Hlavným cieľom je regulácia parkovania v Petržalke a zvýhodnenie Petržalčanov pred ľuďmi, ktorí trvalý pobyt v Petržalke nemajú.

4. Vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke (nerezidenti), budú môcť parkovať na vyznačených miestach v nočných hodinách za poplatok 1 EUR/hod.

5. V čase 8:00-18:00 budú môcť nerezidenti parkovať zadarmo v prípade, ak sa zaregistrujú do príslušnej aplikácie.

6. Petržalčania sa budú môcť zaregistrovať do parkovacieho systému elektronicky alebo osobne vyplnením krátkeho formuláru.

7. Nerezidenti budú môcť požiadať o prihlásenie sa na trvalý pobyt v Petržalke na miestnom úrade, aj na ďalších na to určených miestach.

8. Ľuďom, ktorým ich nájomník nebude chcieť dovoliť prihlásiť sa na trvalý pobyt, umožní MČ Bratislava-Petržalka tzv. administratívny trvalý pobyt v jednom zo svojich bytov.

9. V prvej etape budú vyznačené dočasné parkovacie miesta na parkoviskách, v ďalších etapách sa pridajú aj kolmé parkovacie miesta a tiež parkovacie miesta pri cestách.

10. Prevádzku parkovacieho systému bude zabezpečovať MČ Bratislava-Petržalka.

 

Občianske združenie Mosty Pomoci

Sme občianske združenie zamerané na opatrovanie ľudí.

Cieľom združenia je ochrana, pomoc a všestranná podpora zdravotne postihnutých, na pomoc odkázaných ľudí, ich rodín, zvyklostí, ich kultúry, ľudských práv, psychohygieny, rozvoja duchovných hodnôt, stretávania sa za účelom výmeny skúsenosti s alternatívnymi metódami, podpora aktivít občanov, občianskych iniciatív a mimovládnych organizácii pôsobiacich v týchto oblastiach, rozvoj spolupráce a porozumenia medzi uvedenými subjektmi, vzdelávanie a zabezpečovanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb a výchova k zodpovednosti za kvalitu života cestou integrácie a vytvárania hodnôt kultúry postihnutých prostredníctvom vzdelávacích, výchovno-osvetových, poradenských, publikačných, kultúrno-spoločenských, športovo-rekreačných a rehabilitačných aktivít v uvedených oblastiach, presadzovať zrovnoprávnenie zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených spoluobčanov, ich rodinných príslušníkov a osôb zabezpečujúcich ošetrovateľskú a opatrovateľskú činnosť. Sociálne, zdravotne a právne poradenská pomoc - v rámci možnosti združenia.
V rámci napĺňania svojich cieľov združenie vyvíja činnosť a spolupracuje so štátnymi samosprávami a zastupiteľskými orgánmi, inštitúciami a inými organizáciami v SR a v zahraničí.

Sme občianske združenie, ktoré sa zaoberá pomocou opatrovateľom a opatrovaným osobám. Realizácia akreditovaného kurzu opatrovania je súčasťou našej činnosti. Bezplatne školíme rodinných príslušníkov, ktorí sa starajú o osoby odkázané na opatrovanie - tam nastavujeme opatrovateľský plán pre konkrétnu osobu, zoznamujeme s problematikou jednotlivých diagnóz a podľa našich možnosti zapožičiavame pomôcky (bez vydania certifikátu o absolvovaní - nespĺňajú podmienky akreditácie). Výhodou pre záujemcov o absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania v dĺžke 238 hodín, je že nemusia čakať, či sa kurz otvorí - sme flexibilnejší ako vzdelávacie agentúry. Naše OZ školí aj jedného záujemcu, nečaká na minimálny počet. Je možné nás po ukončení kurzu kedykoľvek navštíviť a konzultovať problematiku opatrovania jednotlivých klientov. Lektormi sú ľudia z praxe  - je možné pozrieť si ich zastúpenie na www.mostypomoci.sk

Veľký dôraz kladieme na komunikáciu a komunikáciu s dementným klientom - zoznamujeme poslucháčov s validáciou. Kurzy 1.pomoci absolvujú naši poslucháči v Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby SR a získavajú potvrdenie o jeho absolvovaní - sú súčasťou kurzu opatrovania. Kurz 1. pomoci je možné absolvovať aj  samostatne - pre naše OZ je cena za osobu 20,00 € .

 

Súčasťou prednášok sú videa a praktické nácviky s pomôckami, ktoré máme k dispozícii podľa jednotlivých oblastí - napríklad sa učia merať glykémiu.

 

Pozrite sa na našu činnosť na www.mostypomoci.sk , prípadne na FB a možno sa k nám pridáte.

To, čo robíme, robíme dobrovoľne, bez nároku na odmenu.

Financie, ktoré získame, sú použité na zaplatenie priestorov nášho OZ,

zakúpenie vzdelávacích pomôcok a podporu opatrovateľov a opatrovaných.

 

Jaroslav Servátka  / štatutárny zástupca, lektor a predseda OZ Mosty pomoci

 

Občianske združenie

Seniori v pohybe

pravidelne organizuje turistické výlety, nordic walking, tréning pamäti či kurzy žonglovania a koordinačných cvičení pre lepšiu mentálnu kondíciu. „Snažíme sa reagovať aj na nové trendy. Pri príležitosti zavedenia zdieľaných bicyklov v našom meste sme napríklad realizovali pre seniorov inštruktáž, ako ich používať. Od marca pripravujeme výlety mimo Bratislavy.Všetky informácie o našich aktivitách nájdu záujemcovia okrem našej facebookovej stránke aj na novej webovej stránke – www.seniorivpohybe.sk .

 
 
Využite bezplatné tel. číslo 0800 60 60 70
na pomoc pri nejasnostiach týkajúcich sa základnej zdravotnej pomoci, vedľajších účinkoch liekov a pod. Služba Dr. Max Lekár24 funguje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Služba nenehrádza linky 112 a 155 v prípade život ohrozujúcich stavov!
 
 
Prepravná služba už funguje
Slúži nielen petržalčanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ale aj tým, ktorí majú len dočasné obmedzenie v pohybe. Služba je k dispozícii počas pracovných dní od 08:30 h. do 15:00 h. na tel. čísle 0903 290 378. Objednáva sa minimálne deň vopred...
 
 
Neviete si poradiť s batožinou pri ceste do kúpeľov?
 
Využite možnosť zaslania batožiny kurierskou službou. Stačí zavolať minimálne deň vopred na tel. číslo 0903 233 233, za jednorázový poplatok vám odvezú batožinu priamo na miesto určenia. Poplatok sa odvíja od váhy, do 10 kg je 8,40 €, do 15 kg je 9 €, do 20 kg je 9,60 €.
 
S E N I O R I , C H C E T E   B Y Ť   E Š T E   U Ž I T O Č N Í ?
Firma SLOVCLEAN ponúka ľuďom, ktorí vedia ako má vyzerať poriadok  a chcú pracovať, možnosť byť aktívnym na pracovnom trhu a zamestnať sa ako upratovač/upratovačka, obsluha umývacích strojov alebo hotelové chyžné. Je možnosť zabezpečiť aj ubytovanie.
Záujemcovia volajte na bezplatné tel. číslo 0800 555 777.
 
Držitelia Jánskeho plakety pozor !!!
Žiadame našich členov – držiteľov niektorej z foriem Jánskeho plakety za darovanie krvi, aby túto skutočnosť oznámili telefonicky alebo písomne.
Pravidelné darcovstvo krvi  bude zohľadnené pri poskytovaní niektorých foriem finančných príspevkov zo zdrojov MO JDS Petržalka v zmysle prijatých kritérií.
Tel.: 0908 169 923
e-mail: olga.pokorna@gmail.com
 
Bezplatná poradňa zdravia
Petržalská poradňa zdravia je bezplatná, sídli na Osuského ul 1/a vedľa Klubu dôchodcov.Vyšetrenie a poradenstvo sa vykonáva v pondelok, stredu a v piatok od 7,30 do 11,30 h.
Termín si možno dohodnúť osobne alebo na tel.č. 62 24 00 80, prípadne e-mail:
  poradnazdraviapetrzalka@chello.sk
Na vyšetrenie je potrebné prísť nalačno, deň pred vyšetrením na večeru nekonzumovať mastné a vyprážané jedlá (údeniny, slanina,klobása, palacinky ...), sladké jedlá (čokolády, napolitánky, zákusky ...)a žiadny alkohol.
V deň vyšetrenia je vhodné piť nesladený čaj alebo čistú vodu, nie kávu a minerálku. Dve hodiny pred vyšetrením nefajčiť. Na návštevu si vyhraďte približne jednu hodinu.
 
Petržalská poradňa pre osamelé matky a osamelých ľudí
Je bezplatná, slúži zároveň aj ako fórum osamelých matiek a osamelých ľudí a sídli na Osuského ul. 1/a
vedľa Klubu dôchodcov. Poradenstvo sa vykonáva v utorok od 13:00 do 17:00 h.
Termín si možno dohodnúťosobne alebo na tel.č. 0903 970 560, prípadne e-mailom:
foma@zoznam.sk
Podrobnejšie informácie nájdete na stránkach www.alonemothers.org alebo na www.petrzalka.sk
 
Domov pre seniorov
Na Slnečných jazerách v Senci otvorili nový najmodernejší domov pre seniorov  Dom dobra
Bližšie informácie na tel.č.02/45 92 29 22, mobil 0948 299 121 alebo www.domusbene.sk