Choď na obsah Choď na menu
 


Orgány MO JDS

Výbor MO JDS Petržalka
 
 Predsedníčka:  Mgr. Jana RUŽOVIČOVÁ  0904 331 644
 Podpredsedníčka:  Valéria BALUCHOVÁ  0911 862 490
 Tajomníčka:  Ing. Oľga POKORNÁ  0908 169 923
 Evidencia členov:  Eva TATIERSKA  0904 537 592
 Hospodárka:  Milina HUDECOVÁ  0905 316 526
 Zájazdy a pobyty:  Anna FLEISCHEROVÁ  0905 887 055
 Starostlivosť o divadlá:  Danka HUMAJOVÁ  0944 460 155
 Starostlivosť o kultúru:  Mária WINKLAREKOVÁ   0904 628 164
 Starostlivosť o šport:  Helena POSTOVÁ  0904 178 548
 
Revízna komisia pri MO JDS Petržalka
 
 Predsedníčka:  Ivica BRESTOVANSKÁ  0904 640 098
 Členka:  Ing. Veronika MORÁVKOVÁ  0910 250 109
 Členka:  Marta ONDREJKOVÁ  0903 672 240
 
 Starostlivosť o webovú stránku:
 Webmaster:  Ladislav PODOLINSKÝ  0948 243 998
 
 Ak máte otázky k miestnej organizácii, k členstvu alebo k jednotlivým činnostiam,
 sme vám k dispozícii počas konzultačných hodín.