Choď na obsah Choď na menu
 


Orgány MO JDS

Výbor MO JDS Petržalka
 
 Predsedníčka:

img_20201215_163441.jpg

Mgr. Jana RUŽOVIČOVÁ
jana.ruzovic@gmail.com
+421 904 331 644
 Podpredsedníčka:

img_20201215_164120.jpg

Valéria BALUCHOVÁ
mbolgacova@gmail.com
+421 911 862 490
 Tajomníčka:

img_20201215_160938.jpg

Ing. Oľga POKORNÁ
olga.pokorna@gmail.com
+421 908 169 923
 Evidencia členov:

img_20201215_165055.jpg

Eva TATIERSKA
e.tatierska@chello.sk
+421 904 537 592
 Hospodárka:

img_20220118_095516.jpg

Bc. Jolana DUBECOVÁ
jhodalova3@gmail.com
+421 905 180 234
 Zájazdy a pobyty:

img_20200128_133216.jpg

Katarína KOSTKOVÁ
kostkova@gmail.com
+421 908 397 934
  Starostlivosť o divadlá:

img_20210520_113357.jpg

Danka HUMAJOVÁ
dana.humajova@gmail.com
+421 944 460 155
 Starostlivosť o kultúru:

img_20201215_164327.jpg

Darina VITTEKOVÁ
darina.vittekova@gmail.com
+421 907 472 968
 Starostlivosť o šport:
img_20201215_165338.jpg
Helena POSTOVÁ
helena.postova@gmail.com
+421 904 178 548
 
Revízna komisia pri MO JDS Petržalka
 
 Predsedníčka:

img_20201215_164830.jpg

Ivica BRESTOVANSKÁ
 
+421 904 640 098
 Členka:
 
 Ing. Veronika MORÁVKOVÁ
monika.moravkova@zoznam.sk
+421 910 250 109
 Členka:

img_20201215_164549.jpg

Marta ONDREJKOVÁ
 
+421 903 672 240
 
 
 Ak máte otázky k miestnej organizácii, k členstvu alebo k jednotlivým činnostiam,
 sme vám k dispozícii počas konzultačných hodín.
 Starostlivosť o webovú stránku:
 
 Webmaster:

img_20210419_152603.jpg

Ladislav PODOLINSKÝ
ladislav.podolinsky@gmail.com
+421 948 243 998
 
 
Výbor MO JDS Petržalka
 
 Predsedníčka:  Mgr. Jana RUŽOVIČOVÁ  0904 331 644
 Podpredsedníčka:  Valéria BALUCHOVÁ  0911 862 490
 Tajomníčka:  Ing. Oľga POKORNÁ  0908 169 923
 Evidencia členov:  Eva TATIERSKA  0904 537 592
 Hospodárka:  Bc. Jolana DUBECOVÁ  0905 180 234
 Zájazdy a pobyty:  Katarína KOSTKOVÁ  0908 397 934
 Starostlivosť o divadlá:  Danka HUMAJOVÁ  0944 460 155
 Starostlivosť o kultúru:  Darina VITTEKOVÁ  0907 472 968
 Starostlivosť o šport:  Helena POSTOVÁ  0904 178 548
 
Revízna komisia pri MO JDS Petržalka
 
 Predsedníčka:  Ivica BRESTOVANSKÁ  0904 640 098
 Členka:  Ing. Veronika MORÁVKOVÁ  0910 250 109
 Členka:  Marta ONDREJKOVÁ  0903 672 240
 
 Starostlivosť o webovú stránku:
 Webmaster:  Ladislav PODOLINSKÝ  0948 243 998
 
 Ak máte otázky k miestnej organizácii, k členstvu alebo k jednotlivým činnostiam,
 sme vám k dispozícii počas konzultačných hodín.