Choď na obsah Choď na menu
 


Naši jubilanti  v I. polroku 2021

 

P o z v á n k a

Výbor OO a MO JDS Bratislava – Petržalka si Vás dovoľuje srdečne pozvať na stretnutie seniorov, ktorí mali životné jubileum v roku 2020 a v I. polroku 2021

Stretnutie jubilantov sa bude konať dňa 17. 6. 2021 od 14.00 hod. v kinosále Domu kultúry Zrkadlový háj.

.                                                                                                                                                                 .

.                                                                                                                                                                 .

Naši jubilanti  v roku 2020

Milí jubilanti,
v roku 2020 ste sa dožili krásneho životného jubilea. Súčasná situácia nám neumožňuje blahoželanie pri spoločnom stretnutí, preto nám dovoľte aspoň touto cestou Vám zaželať pevné zdravie, šťastie, spokojnosť a pohodu do ďalších rokov života. Veríme, že pandemická situácia sa budúci rok zlepší a budeme vám môcť podať ruku a zablahoželať aj osobne.


90 ročná: Emília Škodová

85 roční: Ing. Karol Pálmai, Anna Wagnerová, Andrej Krumpel, Milina Bekečová, Helena Mokráňová, Irena Schrenkelová,

80 roční: JUDr. Jozef Václav, Inocent Dračka, Klára Nagyová, Alžbeta Pálmaiová, Helena Ferencová, Anna Jaklová, JUDr. Viliam Apfel, Alena Gábrišová, Etela Homérová, Katarína Krutková, Erika Pozsonyiová, Anna Klimentová, Hedviga Olivová, Karol Gúcky

75 roční: Jarmila Alanová, Ján Ondrejka, Ing. Jana Szobiová, Anna Tóthová, Milan Jaslovský, Alžbeta Popovičová, Blažena Valentichová, Božena Nemčovičová, Alena Kublihová, Augustín Nemčovič, Valéria Malíková, Amália Margetínyová, Helena Vyčítalová, Dimitrana Samová, Ing. Antónia Puskailerová, Anna Klichová

70 roční: Peter Kostka, Mariana Otrubová, Jozef Paluš, Ing. Karol Ruman, Agneša Kochmová, Irena Drábová Ing., RNDr. Dagmar Fedorcová, Ľubica Lichvárová, Ľubica Popaďáková, Milan Šilhavík, Jana Brodyová, Anna Matušeková, František Perduk, Bc. Bohumil Slámka, Vlasta Bútorová, Ľudmila Vránová, Zdenka Weigeltová, Anna Adamíková, Peter Hajdina, Milina Hudecová, Ružena Rumanová, Vladimír Mrváň, Ľudovít Szocs, Dušan Maňko, Elena Slámková, Ľudovít Vícen, Juraj Buzna, Mária Králičková, PhDr. Zuzana Wisterová, Helena Brennerová, Mária Zavoralová, Vladimír Novosad, Ján Haňo, Ľudmila Ivicová, Emília Horváthová, Alžbeta Perduková, Ing. Štefánia Poláková, Ladislav Štibravý, Mgr. Gabriela Uhrovská, Eva Rafayová, Eleonóra Soboličová

Nech každý ďalší rok,

dá vám vždy len šťastný krok.

Nech vaša duša stále rastie,

nech vám dá Pán Boh lásku a šťastie.